Roczny Plan Wspomagania - jest to plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w konkretnej szkole.

 Roczny plan wspomagania zawiera w szczególności:

 •      datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW

•      krótki opis diagnozy potrzeb

•      cel realizacji RPW

•      wskaźniki realizacji

•      role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia wraz z ich zaangażowaniem czasowym

•      zadania osób realizujących RPW oraz osób korzystających ze wsparcia

•      harmonogram realizacji RPW wraz ze wskazaniem działań (np. warsztatów, konsultacji, szkoleń).

 

RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań.
RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego.

 Oferty doskonalenia

 Oferty doskonalenia nauczycieli zostały wybrane po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w szkołach/przedszkolach Powiatu Milickiego.

 Placówki  mogły wybierać spośród  następujących 24 ofert:

1.   Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2.   Ocenianie kształtujące

3.   Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

4.   Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

5.   Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

6.   Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

7.   Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

8.   Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

9.   Budowa koncepcji pracy szkoły

10. Praca z uczniem młodszym

11. Praca z uczniem zdolnym

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet

14. Projekt edukacyjny w szkole

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 

16. Rodzice są partnerami szkoły 

17. Nauczyciel 45+

18. Szkoła promuje wartość edukacji

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

 Po przeprowadzeniu diagnoz została przeprowadzona analiza wyników potrzeb szkół i przedszkoli powiatu milickiego z podziałem  na oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu.

 LISTA PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

Agnieszka Nowacka

 

Gimnazjum w Miliczu,

Gimnazjum w Sułowie,

Szkoła Podstawowa w Dunkowej,

Szkoła Podstawowa w  Miliczu,

Szkoła Podstawowa w Sułowie 

 

Beata Walkowiak

 Technikum Leśne w Miliczu,

 Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,

Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,

Szkoła Podstawowa we  Wziąchowie Wielkim,

Przedszkole  Parafialne  w Miliczu( rok szkolny 2013/2014)

I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu( rok szkolny 2014/2015)

 

Małgorzata Posacka

 Zespół Szkół w  Miliczu,

Gimnazjum w Cieszkowie,

Gimnazjum Społeczne AD ASTRA w Miliczu,

Szkoła Podstawowa w Cieszkowie,

Przedszkole  Samorządowe w Miliczu

 

Beata Łabaczuk

 I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu( rok szkolny 2013/2014)

Gimnazjum w Krośnicach,

Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej,

Gimnazjum we Wróblińcu,  

Szkoła Podstawowa w  Bukowicach,

Szkoła Podstawowa w  Kuźnicy Czeszyckiej,

Przedszkole  w Krośnicach

Przedszkole  Parafialne  w Miliczu( rok szkolny 2014/2015)

 

Oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 w

 placówkach PM

 Oferta doskonalenia

 

Liczba placówek

Nazwa placówki

  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

5

Szkoła Podstawowa im. J.Kusocińskiego w Cieszkowie, I Liceum Ogólnokształcace w Miliczu, Gimnazjum w Sułowie, Gimnazjum Kuźnica Czeszycka, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej

    Ocenianie kształtujące

1

Gimnazjum we Wróblińcu

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

4

Zespół Szkół im.T.Kościuszki w Miliczu, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Technikum Leśne w Miliczu,Gimnazjum w Krośnicach

 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się

3

Gimnazjum Ad Astra,

Gimnazjum im.J.Pawła II w Cieszkowie, Szkoła Podstawowa w Sułowie

 

 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

-

-

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

-

-

  Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

2

Gimnazjum w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Bukowicach,

  Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

-

-

 Budowa koncepcji pracy szkoły

-

-

  Praca z uczniem młodszym

-

-

Praca z uczniem zdolnym

-

-

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

3

Przedszkole Samorządowe w Miliczu, Przedszkole Parafialne,Przedszkole w Krośnicach

  Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

2

Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,

Projekt edukacyjny w szkole

-

-

 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

-

-

  Rodzice są partnerami szkoły

1

Szkoła Podstawowa w Dunkowej,

Nauczyciel 45+

-

 

 Szkoła promuje wartość edukacji

-

-

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

-

-

 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

-

-

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły ?

-

-

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

-

-

Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

-

-

 

Oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014 w

 

placówkach PM

 

Oferta doskonalenia

Liczba placówek

Nazwa placówki

  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

6

Szkoła Podstawowa w Dunkowej, Gimnazjum we Wróblińcu, Szkoła Podstawowa w Bukowicach, Przedszkole w Krośnicach,  Przedszkole Parafialne w Miliczu, Gimnazjum w Cieszkowie

    Ocenianie kształtujące

0

-

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

5

Gimnazjum w Miliczu, Gimnazjum w Sułowie, Szkoła Podstawowa w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Sułowie, I Liceum w Miliczu

 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się

3

Technikum Leśne w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Czatkowicach, Szkoła Podstawowa w Cieszkowie

 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

0

-

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

0

-

  Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

3

Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Zespół Szkół w Miliczu

  Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

0

-

 Budowa koncepcji pracy szkoły

0

-

  Praca z uczniem młodszym

0

-

Praca z uczniem zdolnym

0

-

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

2

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

  Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

0

-

Projekt edukacyjny w szkole

1

Społeczne Gimnazjum Ad Astra

 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

0

-

  Rodzice są partnerami szkoły

0

-

Nauczyciel 45+

1

Przedszkole Samorządowe w Miliczu

 Szkoła promuje wartość edukacji

0

-

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

0

-

 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

1

Gimnazjum w Krośnicach

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

0

-

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły ?

0

-

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

0

-

Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

0

-