4 września 2014 r. odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu " Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim". 
Konferencję rozpoczęła dyrektor PCEiPP Grażyna Kmiecik. Starosta Piotr Lech wręczył dyrektorom szkół zaświadczenia potwierdzające udział w realizacji projektu.

Pani Aleksandra Wencek przedstawiła raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014.

Konferencję również uświetniły swoim występem baletnice ze Studia Tańca Klasycznego "Sofija" - chorografia Katarzyna Długosz.
Wykład poprowadzili dr Danuta Elsner oraz dr Jakub Kołodziejczyk.