W dniu 15 czerwca 2015 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt realizowany przez Powiat Milicki oraz  PCEIPP pn:" Polepszenie jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim". W ramach projektu nauczyciele z 22 placówek z terenu powiatu milickiego brali udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach oraz pracowali w sieciach współpracy, które miały na celu podniesienie ich kompetencji.
Konferencję rozpoczęła Pani Grażyna Kmiecik-dyr.PCEIPP a następnie głos zabrał Starosta Milicki -Jan Krzysztofik, który podkreślił znaczenie pilotażowego projektu w procesie doskonalenia nauczycieli.