Nauczyciele szkół gminny Milicz i powiatu Milickiego brali udział w szkoleniu pt. „Zmiany w Podstawie Programowej w zakresie nauczania języków obcych”. Szkolenie odbyło się 26.09.2017 r.

Tematyka szkolenia obejmowała:

  • zasady wdrażania nowej podstawy programowej w latach 2017 – 2021
  • kierunki zmian
  • kwalifikacje nauczycieli – projektowane zmiany
  • kształcenie specjalne
  • podstawowe programy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
  • zadania szkoły
  • ramowe plany nauczania
  • specjalne potrzeby edukacyjne
  • warianty podstawy programowej
  • założenia i model podstawy programowej