Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odbył się 20.12.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej we Wróblińcu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wróblińcu przy współpracy z PCEiPP w Miliczu.

Cel konkursu to propagowanie wartości chrześcijańskich, popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci nagrody książkowe.