Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbędzie się 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 14.20 w I LO im. AK w Miliczu w gabinecie PO (II piętro).

Tematyka szkolenia:

  • postępowanie w przypadku omdlenia
  • schemat postępowania podczas ratowania poszkodowanego z utratą przytomności
  • postępowanie podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłego
  • postępowanie podczas ataku epilepsji

Prowadzący: Anna Waleńska