I Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Patriotycznej odbył się 13 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Miliczu. Organizatorem była szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, którą reprezentowali Iwona Krzyżaniak oraz Bożena Lech. Uczestniczyło 20 osób z sześciu szkół podstawowych: SP Wróbliniec, SP Pakosławsko, SP Wziąchowo Wielkie, SP Dunkowa, SP 2 Milicz, SP Sułów. W komisji konkursowej pracowali Piotr Lech, Ryszard Lech, Dariusz Duszyński.

Nagrodzeni uczniowie:

  • I miejsce – Julia Małecka, SP 2 Milicz, A. Oppman „Orlątko”
  • II miejsce – Laura Goldman, SP 2 Milicz, K. K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”
  • III miejsce – Marcin Miszkiewicz, SP Wróbliniec, Z. Herbert „Wilki”

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia dla uczniów:

  • Amelia Krenz – SP Wróbliniec, M. Braun „Uchodźcy”
  • Patryk Gałka – SP Dunkowa, W. Bełza „W podziemiach Wawelu”
  • Nikola Sznajder – SP 2 Milicz, W. Broniewski „Żołnierz polski”
  • Zuzanna Gajowa – SP Sułów, K. I. Gałczyński „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”
  • Karolina Tarka – SP Sułów, W. Szymborska „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.