Spotkanie dla nauczycieli odbywających staż na nauczyciela mianowanego odbędzie się o godz. 14.30 w dniu 17.01.2019 r. w I LO im. Armii Krajowej w Miliczu w sali PO (2 piętro).

Tematyka spotkania:

  • przypomnienie zapisów aktów prawnych, regulujących uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
  • zasady dotyczące sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Prowadzący: Anna Waleńska