Spotkanie dla nauczycieli odbywających staż na nauczyciela mianowanego odbędzie się o godz. 14.20 – 15.20 w dniu 25.04.2018 r. w I LO im. Armii Krajowej w Miliczu w sali PO (2 piętro).

Tematyka spotkania:

  • przypomnienie zapisów aktów prawnych, regulujących uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
  • zasady dotyczące sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Prowadzący: Anna Waleńska