Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława Miłosza.  Z tej okazji Centrum Metodyczne działające przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym zorganizowało wykład na temat nauczania poezji Czesława Miłosza w szkole. Wykład wygłosił polonista dr Stanisław Bortnowski, który przez 20 lat pracował jako nauczyciel w szkole średniej; starszy wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor wielu publikacji metodycznych i publicysta, związany z wieloma czasopismami (m.in. „Życie Literackie”, „Polonistyka”, „Warsztaty Polonistyczne”, „Język Polski w Szkole Średniej”, „Zeszyty Szkolne”). Spotkanie odbyło się 06.04.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu.