Roczny Plan Wspomagania - jest to plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w konkretnej szkole.

 Roczny plan wspomagania zawiera w szczególności:

 •      datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW

•      krótki opis diagnozy potrzeb

•      cel realizacji RPW

•      wskaźniki realizacji

•      role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia wraz z ich zaangażowaniem czasowym

•      zadania osób realizujących RPW oraz osób korzystających ze wsparcia

•      harmonogram realizacji RPW wraz ze wskazaniem działań (np. warsztatów, konsultacji, szkoleń).

 

RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań.
RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego.

 Oferty doskonalenia

 Oferty doskonalenia nauczycieli zostały wybrane po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w szkołach/przedszkolach Powiatu Milickiego.

 Placówki  mogły wybierać spośród  następujących 24 ofert:

1.   Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2.   Ocenianie kształtujące

3.   Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

4.   Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

5.   Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

6.   Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

7.   Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

8.   Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

9.   Budowa koncepcji pracy szkoły

10. Praca z uczniem młodszym

11. Praca z uczniem zdolnym

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet

14. Projekt edukacyjny w szkole

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 

16. Rodzice są partnerami szkoły 

17. Nauczyciel 45+

18. Szkoła promuje wartość edukacji

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

 Po przeprowadzeniu diagnoz została przeprowadzona analiza wyników potrzeb szkół i przedszkoli powiatu milickiego z podziałem  na oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu.

 LISTA PLACÓWEK OBJĘTYCH WSPARCIEM SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

Agnieszka Nowacka

 

Gimnazjum w Miliczu,

Gimnazjum w Sułowie,

Szkoła Podstawowa w Dunkowej,

Szkoła Podstawowa w  Miliczu,

Szkoła Podstawowa w Sułowie 

 

Beata Walkowiak

 Technikum Leśne w Miliczu,

 Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,

Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,

Szkoła Podstawowa we  Wziąchowie Wielkim,

Przedszkole  Parafialne  w Miliczu( rok szkolny 2013/2014)

I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu( rok szkolny 2014/2015)

 

Małgorzata Posacka

 Zespół Szkół w  Miliczu,

Gimnazjum w Cieszkowie,

Gimnazjum Społeczne AD ASTRA w Miliczu,

Szkoła Podstawowa w Cieszkowie,

Przedszkole  Samorządowe w Miliczu

 

Beata Łabaczuk

 I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu( rok szkolny 2013/2014)

Gimnazjum w Krośnicach,

Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej,

Gimnazjum we Wróblińcu,  

Szkoła Podstawowa w  Bukowicach,

Szkoła Podstawowa w  Kuźnicy Czeszyckiej,

Przedszkole  w Krośnicach

Przedszkole  Parafialne  w Miliczu( rok szkolny 2014/2015)

 

Oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 w

 placówkach PM

 Oferta doskonalenia

 

Liczba placówek

Nazwa placówki

  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

5

Szkoła Podstawowa im. J.Kusocińskiego w Cieszkowie, I Liceum Ogólnokształcace w Miliczu, Gimnazjum w Sułowie, Gimnazjum Kuźnica Czeszycka, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej

    Ocenianie kształtujące

1

Gimnazjum we Wróblińcu

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

4

Zespół Szkół im.T.Kościuszki w Miliczu, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Technikum Leśne w Miliczu,Gimnazjum w Krośnicach

 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się

3

Gimnazjum Ad Astra,

Gimnazjum im.J.Pawła II w Cieszkowie, Szkoła Podstawowa w Sułowie

 

 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

-

-

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

-

-

  Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

2

Gimnazjum w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Bukowicach,

  Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

-

-

 Budowa koncepcji pracy szkoły

-

-

  Praca z uczniem młodszym

-

-

Praca z uczniem zdolnym

-

-

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

3

Przedszkole Samorządowe w Miliczu, Przedszkole Parafialne,Przedszkole w Krośnicach

  Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

2

Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,

Projekt edukacyjny w szkole

-

-

 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

-

-

  Rodzice są partnerami szkoły

1

Szkoła Podstawowa w Dunkowej,

Nauczyciel 45+

-

 

 Szkoła promuje wartość edukacji

-

-

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

-

-

 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

-

-

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły ?

-

-

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

-

-

Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

-

-

 

Oferty doskonalenia realizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014 w

 

placówkach PM

 

Oferta doskonalenia

Liczba placówek

Nazwa placówki

  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

6

Szkoła Podstawowa w Dunkowej, Gimnazjum we Wróblińcu, Szkoła Podstawowa w Bukowicach, Przedszkole w Krośnicach,  Przedszkole Parafialne w Miliczu, Gimnazjum w Cieszkowie

    Ocenianie kształtujące

0

-

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

5

Gimnazjum w Miliczu, Gimnazjum w Sułowie, Szkoła Podstawowa w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Sułowie, I Liceum w Miliczu

 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się

3

Technikum Leśne w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Czatkowicach, Szkoła Podstawowa w Cieszkowie

 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

0

-

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

0

-

  Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

3

Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Zespół Szkół w Miliczu

  Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

0

-

 Budowa koncepcji pracy szkoły

0

-

  Praca z uczniem młodszym

0

-

Praca z uczniem zdolnym

0

-

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

2

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

  Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

0

-

Projekt edukacyjny w szkole

1

Społeczne Gimnazjum Ad Astra

 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

0

-

  Rodzice są partnerami szkoły

0

-

Nauczyciel 45+

1

Przedszkole Samorządowe w Miliczu

 Szkoła promuje wartość edukacji

0

-

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

0

-

 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

1

Gimnazjum w Krośnicach

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

0

-

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły ?

0

-

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

0

-

Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

0

-

 

     

    Placówki biorące udział w projekcie

 

1.             Przedszkole Samorządowe w Miliczu

2.             Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalico

3.             Przedszkole w Krośnicach

4.             Szkoła Podstawowa w Bukowicach

5.             Gimnazjum w Krośnicach

6.             Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie

7.             Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

8.             Szkoła Podstawowa w Czatkowicach

9.             Szkoła Podstawowa w Dunkowej

10.         Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

11.         Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

12.         Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

13.         Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej

14.         Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej

15.         Społeczne Gimnazjum „Ad astra”  w Miliczu

16.         Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

17.         Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

18.         Gimnazjum we Wróblińcu

19.         Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie

20.         Zespól Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu

21.         I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu

22.         Technikum Leśne im. prof Władysława Jedlińskiego w Miliczu

 

 Szanowni Państwo!

         W związku z koniecznością wniesienia zmian związanych z nakładaniem się dat poszczególnych konkursów, wpłynięcia nowych regulaminów i aktualizacji miejsc odbywania się etapów powiatowych, prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi zestawieniami dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zestawienia znajdują się z zakładce ,,Centrum Metodyczne - Koordynowane konkursy''.

        Konferencja szkoleniowa pt. „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela” odbyła się 09 października 2013 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4B.  Prowadzona przez Liliannę Zabierowską – koordynatora regionalnego oraz doradcę metodycznego we Wrocławiu.

          W konferencji brali udział przedstawiciele szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Sułowie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele geografii, biologii, historii, matematyki, a także pedagodzy szkolni.

           Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosił do udziału dyrektorów, radę pedagogiczną do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013roku. Głównym celem konferencji szkoleniowej było zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska lokalnego, uczniów i nauczycieli do podejmowania inicjatyw, planowania działań projektowych w szkołach w Tygodniu Edukacji Globalnej.

        Udział w projekcie zostanie potwierdzony zaświadczeniami, dyplomami, certyfikatami Szkół Globalnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji wyposażył szkoły/placówkę zaangażowane w realizację działań na rzecz edukacji globalnej w „Wyprawkę”, zawierającą cenne materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne przydatne w realizacji podstawy programowej.