Szanowni Państwo!

         W związku z koniecznością wniesienia zmian związanych z nakładaniem się dat poszczególnych konkursów, wpłynięcia nowych regulaminów i aktualizacji miejsc odbywania się etapów powiatowych, prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi zestawieniami dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zestawienia znajdują się z zakładce ,,Centrum Metodyczne - Koordynowane konkursy''.

        Konferencja szkoleniowa pt. „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela” odbyła się 09 października 2013 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4B.  Prowadzona przez Liliannę Zabierowską – koordynatora regionalnego oraz doradcę metodycznego we Wrocławiu.

          W konferencji brali udział przedstawiciele szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Sułowie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele geografii, biologii, historii, matematyki, a także pedagodzy szkolni.

           Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosił do udziału dyrektorów, radę pedagogiczną do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013roku. Głównym celem konferencji szkoleniowej było zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska lokalnego, uczniów i nauczycieli do podejmowania inicjatyw, planowania działań projektowych w szkołach w Tygodniu Edukacji Globalnej.

        Udział w projekcie zostanie potwierdzony zaświadczeniami, dyplomami, certyfikatami Szkół Globalnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji wyposażył szkoły/placówkę zaangażowane w realizację działań na rzecz edukacji globalnej w „Wyprawkę”, zawierającą cenne materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne przydatne w realizacji podstawy programowej.

Szanowni Państwo!

            Dnia 27.09.2013 r. upłynął termin nadsyłania regulaminów konkursów powiatowych koordynowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne w Miliczu. Wszystkie nadesłane konkursy zamieszczone są w zakładce ,,Doradztwo metodyczne – Koordynowane konkursy”. Znajdą tam Państwo również chronologiczne zestawienia konkursów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

         W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu.

         Przedstawiamy nasze propozycje form doskonalących planowanych na najbliższe miesiące, mając nadzieję, że wychodzą one naprzeciw Państwa oczekiwaniom i autentycznym potrzebom nauczycieli naszego powiatu. Jak zawsze prosimy o sugestie dotyczące naszej pracy i kierunków dalszych działań (oferta form doskonalących na miesiące październik - grudzień do pobrania w zakładce ,,Doradztwo metodyczne,, - ,,Plan pracy').'

         Zachęcamy do korzystania z dyżurów doradców, podczas których jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Życzymy owocnej, satysfakcjonującej pracy w nowym roku szkolnym, licząc na to, że nasza pomoc choć w niewielkim stopniu przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w powiecie milickim.

 

Zespół Doradców Metodycznych

przy PCEiPP w Miliczu