Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława Miłosza.  Z tej okazji Centrum Metodyczne działające przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym zorganizowało wykład na temat nauczania poezji Czesława Miłosza w szkole. Wykład wygłosił polonista dr Stanisław Bortnowski, który przez 20 lat pracował jako nauczyciel w szkole średniej; starszy wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor wielu publikacji metodycznych i publicysta, związany z wieloma czasopismami (m.in. „Życie Literackie”, „Polonistyka”, „Warsztaty Polonistyczne”, „Język Polski w Szkole Średniej”, „Zeszyty Szkolne”). Spotkanie odbyło się 06.04.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu.

 

 

W piątek 10.02.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu odbyło się spotkanie Starosty Piotra Lecha oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Promocji Dariusza Duszyńskiego z doradcami metodycznymi działającymi przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu. Celem spotkania było omówienie planu pracy na II semestr roku szkolnego oraz wręczenie trzem doradcom notebooków. Centrum Metodyczne tworzy 8 metodyków i konsultantów, którzy zapewniają dostęp do informacji pedagogicznej, pomoc nauczycielom w rozwoju zawodowym, umożliwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

 

Kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania początkowego klas I - III

W dniach 20 i 27 stycznia br. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu odbył się kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych Powiatu Milickiego na temat Lekcje z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia poprowadzone były przez doradcę metodycznego PCEiPP w zakresie przedmiotów informatycznych - pana Dariusza Besz. Uczestniczyło w nich 17 nauczycieli z różnych szkół naszego powiatu.

Kurs obejmował program realizowany z uczniami szkół podstawowych na I etapie edukacyjnym podczas lekcji z komputerem.

Osoby, które uczestniczyły w tych zajęciach mogą sobie pobrać materiał wykorzystywany w trakcie ćwiczeń.

 

Szanowni Państwo!


Poniżej możecie państwo pobrać zestawienie konkursów

koordynowanych przez PCEiPP w Miliczu w roku szkolnym 2017/2018
 

Zestawienie jak również regulaminy podzielone są na etapy edukacyjne.

  

1. Zestawienie konkursów dla grup przedszkolnych
2. Zestawienie konkursów dla klas I - III szkół podstawowych
3. Zestawienie konkursów dla klas IV - VII szkół podstawowych
4. Zestawienie konkursów dla szkół gimnazjalnych
5. Zestawienie konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Regulaminy 

 

 

 

Regulaminy konkursów dla grup przedszkolnych

 
1. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWY ŚWIAT”
2. I POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
 

 

Regulaminy konkursów dla klas I - III szkół podstawowych

 
1. VII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ BOMBKI CHOINKOWEJ”
2. X POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
3. KARTKA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE
4. XIV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY”
5. V POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
6. POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
7. XV POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY „CO WIEM O PRZYRODZIE”
8. I POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
9. KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU MILICKIEGO „POLSKA MÓJ DOM”
 

 

Regulaminy konkursów dla klas IV - VII szkół podstawowych

 
1. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH
2. POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY
3. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ
4. KARTKA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE
5. V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ „TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM Z KRESÓW RODEM”
6. X POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
7. VI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
8. XIII POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”
9. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
10. I POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY
11. XII POWIATOWY KONKURS „BANK SPÓŁDZIELCZY WCZORAJ I DZIŚ”
12. XI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
13, XIII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY”
14. X POWIATOWY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MŁODY PITAGOREJCZYK”
15. VIII POWIATOWY KONKURS FIZYCZNY „JAK SIŁY WPŁYWAJĄ NA RUCH CIAŁ”
16. XV POWIATOWY KONKURS GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
17. KONKURS KALIGRAFICZNY
18. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
19. XIV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY”
20. 100 PYTAŃ OD NIEPODLEGŁEJ NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918 – 2018
21. POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
22. XVIII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”
23. I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „DACH – LUBIĘ TO”
24. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH (dla klas IV-VI, Org. SP2 Milicz)
25. XIII POWIATOWY KONKURS „PAPIEŻ LUDZKICH SERC” JAN PAWEŁ II
26. II POWIATOWY KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
27. POWIATOWY KONKURS ABC… UNII EUROPEJSKIEJ
28. XVII POWIATOWY KONKURS ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM DLA UCZNIÓW KLAS V – VII
29. I POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
30. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CIEKAWE MIEJSCA DOLINY NARYCZY”
31. 63 DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI
 

 

Regulaminy konkursów dla szkół gimnazjalnych

 
1. IV POWIATOWY EUROQUIZ „NASZA EUROPA – DALEKA CZY BLISKA…?”
2. POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY
3. V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ „TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM Z KRESÓW RODEM”
4. X POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
5. XI POWIATOWY KONKURS „BANK SPÓŁDZIELCZY WCZORAJ I DZIŚ”
6. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O AIDS
7. XIII POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”
8. KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO „Je Parle francais”
9. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
10. XII POWIATOWY KONKURS „BANK SPÓŁDZIELCZY WCZORAJ I DZIŚ”
11. KONKURS „GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZYRODNICZA”
12. VI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
13. VIII KONKURS POWIATOWY „GENETYKA – NIE TAKA STRASZNA…”
14. XV POWIATOWY KONKURS GRAMATYCZNO – LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
15. VIII POWIATOWY KONKURS FIZYCZNY „JAK SIŁY WPŁYWAJĄ NA RUCH CIAŁ”
16. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
17. II POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
18. I POWIATOWYKONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „DACH – LUBIĘ TO”
19. VIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „MATEMATYK DOSKONAŁY”
20. V POWIATOWY KONKURS ANGIELSKO – NIEMIECKI „DO YOU SPEAK DEUTSCH”
21. II POWIATOWY KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
22. I POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
23. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CIEKAWE MIEJSCA DOLINY NARYCZY”
24. KONKURS WIEDZY Z OKAZJI 36 – ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO
25. 63 DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI
26. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część matematyczno – fizyczna)
27. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część przyrodnicza)
28. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część humanistyczna)
 

 

Regulaminy konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych

 
1. POWIATOWY KONKURS WIEDZY O AIDS 
2. V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ „TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM – Z KRESÓW RODEM” 
3. VIII KONKURS POWIATOWY „GENETYKA – NIE TAKA STRASZNA…”
4. XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
5. I POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
6. KONKURS WIEDZY Z OKAZJI 36 – ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO

 

       16.06.2010r. o godzinie 12.00 w budynku PCEiPP miało miejsce uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2009/2010. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół Powiatu Milickiego oraz organizatorzy konkursów powiatowych. Dyrektor PCEiPP p. Grażyna Kmiecik po przywitaniu gości, przedstawiła pracowników centrum metodycznego, po czym każdy z doradców krótko omówił swój zakres przedmiotowy i działalność. Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań przybyłym gościom za współpracę.