11.04.2011r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu odbyło się spotkanie metodyczne pt. ,,Analiza rysunku dziecka” przeprowadzone przez Panią Joannę Andrzejewską z Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES w Warszawie. W szkoleniu, które trwało 4 godziny, wzięło udział 35 nauczycieli ze szkół powiatu milickiego. Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową.

Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława Miłosza.  Z tej okazji Centrum Metodyczne działające przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym zorganizowało wykład na temat nauczania poezji Czesława Miłosza w szkole. Wykład wygłosił polonista dr Stanisław Bortnowski, który przez 20 lat pracował jako nauczyciel w szkole średniej; starszy wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor wielu publikacji metodycznych i publicysta, związany z wieloma czasopismami (m.in. „Życie Literackie”, „Polonistyka”, „Warsztaty Polonistyczne”, „Język Polski w Szkole Średniej”, „Zeszyty Szkolne”). Spotkanie odbyło się 06.04.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu.

 

 

W piątek 10.02.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu odbyło się spotkanie Starosty Piotra Lecha oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Promocji Dariusza Duszyńskiego z doradcami metodycznymi działającymi przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu. Celem spotkania było omówienie planu pracy na II semestr roku szkolnego oraz wręczenie trzem doradcom notebooków. Centrum Metodyczne tworzy 8 metodyków i konsultantów, którzy zapewniają dostęp do informacji pedagogicznej, pomoc nauczycielom w rozwoju zawodowym, umożliwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

 

Kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania początkowego klas I - III

W dniach 20 i 27 stycznia br. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu odbył się kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych Powiatu Milickiego na temat Lekcje z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia poprowadzone były przez doradcę metodycznego PCEiPP w zakresie przedmiotów informatycznych - pana Dariusza Besz. Uczestniczyło w nich 17 nauczycieli z różnych szkół naszego powiatu.

Kurs obejmował program realizowany z uczniami szkół podstawowych na I etapie edukacyjnym podczas lekcji z komputerem.

Osoby, które uczestniczyły w tych zajęciach mogą sobie pobrać materiał wykorzystywany w trakcie ćwiczeń.