Rok 2011 ogłoszony został Rokiem Czesława Miłosza.  Z tej okazji Centrum Metodyczne działające przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym zorganizowało wykład na temat nauczania poezji Czesława Miłosza w szkole. Wykład wygłosił polonista dr Stanisław Bortnowski, który przez 20 lat pracował jako nauczyciel w szkole średniej; starszy wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor wielu publikacji metodycznych i publicysta, związany z wieloma czasopismami (m.in. „Życie Literackie”, „Polonistyka”, „Warsztaty Polonistyczne”, „Język Polski w Szkole Średniej”, „Zeszyty Szkolne”). Spotkanie odbyło się 06.04.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu.

 

 

W piątek 10.02.2011r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu odbyło się spotkanie Starosty Piotra Lecha oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Promocji Dariusza Duszyńskiego z doradcami metodycznymi działającymi przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu. Celem spotkania było omówienie planu pracy na II semestr roku szkolnego oraz wręczenie trzem doradcom notebooków. Centrum Metodyczne tworzy 8 metodyków i konsultantów, którzy zapewniają dostęp do informacji pedagogicznej, pomoc nauczycielom w rozwoju zawodowym, umożliwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

 

Kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania początkowego klas I - III

W dniach 20 i 27 stycznia br. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu odbył się kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych Powiatu Milickiego na temat Lekcje z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia poprowadzone były przez doradcę metodycznego PCEiPP w zakresie przedmiotów informatycznych - pana Dariusza Besz. Uczestniczyło w nich 17 nauczycieli z różnych szkół naszego powiatu.

Kurs obejmował program realizowany z uczniami szkół podstawowych na I etapie edukacyjnym podczas lekcji z komputerem.

Osoby, które uczestniczyły w tych zajęciach mogą sobie pobrać materiał wykorzystywany w trakcie ćwiczeń.

 

Szanowni Państwo!


Poniżej można pobrać zestawienie konkursów

koordynowanych przez PCEiPP w Miliczu w roku szkolnym 2018/2019
 

Zestawienie jak również regulaminy podzielone są na etapy edukacyjne.

  

1. Zestawienie konkursów dla klas I - III szkół podstawowych
2. Zestawienie konkursów dla klas IV - VIII szkół podstawowych
3. Zestawienie konkursów dla szkół gimnazjalnych
4. Zestawienie konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Regulaminy

 

 

Regulaminy konkursów dla klas I - III szkół podstawowych

 
1. XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
2. XVIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III – VIII MAT MIX
3. POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
4. III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
5. I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
6. XV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAGICZNE MIEJSCA” DOLINY BARYCZY
7. PRZEDMIOTOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
8. XVII POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY „CO WIEM O PRZYRODZIE”
9. II MILICKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
 

 

Regulaminy konkursów dla klas IV - VIII szkół podstawowych

 
1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „BUNTOWNICZKI”
2. POWIATOWY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ
3. XIV POWIATOWY KONKURS „PAPIEŻ LUDZKICH SERC” JAN PAWEŁ II
4. XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
5. II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ
6. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
7. POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
8. XVIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY MAT MIX
9. I POWIATOWY KONKURS LITERACKI
10. VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
11. XI POWIATOWY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MŁODY PITAGOREJCZYK”
12. XVI POWIATOWY KONKURS GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
13, V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
14. I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
15. III POWIATOWY KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
16. VI POWIATOWY KONKURS ANGIELSKO – NIEMIECKI „DO YOU SPEAK DEUTSCH”
17. POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
18. III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
19. POWIATOWY KONKURS ABC…UNII EUROPEJSKIEJ
20. POWIATOWY KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O „PIÓRO BURMISTRZA”
21. II POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „DACH – LUBIĘ TO”
22. XVIII POWIATOWY KONKURS ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM DLA UCZNIÓW KLAS V – VIII
23. „DROGI POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI” HISTORIA POLSKI XX WIEKU POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
24. XV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAGICZNE MIEJSCA” DOLINY BARYCZY
25. IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM – Z KRESÓW RODEM
26. XIX POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
27. POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY
28. II MILICKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
29. REGIONALNY KONKURS O DOLINIE BARYCZY EDYCJA XXII „ZADBAJ O KLIMAT”
 

 

Regulaminy konkursów dla szkół gimnazjalnych

 
1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „BUNTOWNICZKI”
2. XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
3. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
4. VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
5. VI POWIATOWY KONKURS ANGIELSKO – NIEMIECKI „DO YOU SPEAK DEUTSCH”
6. III POWIATOWY KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
7. I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „DACH – LUBIĘ TO”
8. III POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA FRANUCSKIEGO JE PARLE FRANCAIS
9. „DROGI POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI” HISTORIA POLSKI XX WIEKU POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
10. XVI POWIATOWY KONKURS LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11. III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
12. IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM – Z KRESÓW RODEM
13. POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY
14. II MILICKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
15. REGIONALNY KONKURS O DOLINIE BARYCZY EDYCJA XXII „ZADBAJ O KLIMAT”
16. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część matematyczno – fizyczna)
17. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część przyrodnicza)
18. zDolny Ślązak Gimnazjalista (część humanistyczna)
 

 

Regulaminy konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych

 
1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „BUNTOWNICZKI” 
2. „DROGI POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI” HISTORIA POLSKI XX WIEKU POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
3. IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH TEN ŚWIAT NIE ZGINIE DZIĘKI NAM – Z KRESÓW RODEM
4. II MILICKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
5. REGIONALNY KONKURS O DOLINIE BARYCZY EDYCJA XXII „ZADBAJ O KLIMAT”

 

       16.06.2010r. o godzinie 12.00 w budynku PCEiPP miało miejsce uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2009/2010. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół Powiatu Milickiego oraz organizatorzy konkursów powiatowych. Dyrektor PCEiPP p. Grażyna Kmiecik po przywitaniu gości, przedstawiła pracowników centrum metodycznego, po czym każdy z doradców krótko omówił swój zakres przedmiotowy i działalność. Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań przybyłym gościom za współpracę.