Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbędzie się 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 14.20 w I LO im. AK w Miliczu w gabinecie PO (II piętro).

Tematyka szkolenia:

 • postępowanie w przypadku omdlenia
 • schemat postępowania podczas ratowania poszkodowanego z utratą przytomności
 • postępowanie podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłego
 • postępowanie podczas ataku epilepsji

Prowadzący: Anna Waleńska

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odbył się 20.12.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej we Wróblińcu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wróblińcu przy współpracy z PCEiPP w Miliczu.

Cel konkursu to propagowanie wartości chrześcijańskich, popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci nagrody książkowe.

15 listopada 2017 r. w czwartek w Szkole Podstawowej w Dunkowej o godz. 10:00 odbył się XIII Powiatowy Konkurs wiedzy o Janie Pawle II „Papież ludzkich serc”.

Więcej ...

21 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w I LO im. AK w Miliczu. Wkrótce pojawią się dalsze informacje i kolejne terminy szkolenia.

Zobacz więcej ...

Nauczyciele szkół gminny Milicz i powiatu Milickiego brali udział w szkoleniu pt. „Zmiany w Podstawie Programowej w zakresie nauczania języków obcych”. Szkolenie odbyło się 26.09.2017 r.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • zasady wdrażania nowej podstawy programowej w latach 2017 – 2021
 • kierunki zmian
 • kwalifikacje nauczycieli – projektowane zmiany
 • kształcenie specjalne
 • podstawowe programy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
 • zadania szkoły
 • ramowe plany nauczania
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • warianty podstawy programowej
 • założenia i model podstawy programowej