I Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Patriotycznej odbył się 13 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Miliczu. Organizatorem była szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, którą reprezentowali Iwona Krzyżaniak oraz Bożena Lech. Uczestniczyło 20 osób z sześciu szkół podstawowych: SP Wróbliniec, SP Pakosławsko, SP Wziąchowo Wielkie, SP Dunkowa, SP 2 Milicz, SP Sułów. W komisji konkursowej pracowali Piotr Lech, Ryszard Lech, Dariusz Duszyński.

Nagrodzeni uczniowie:

  • I miejsce – Julia Małecka, SP 2 Milicz, A. Oppman „Orlątko”
  • II miejsce – Laura Goldman, SP 2 Milicz, K. K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”
  • III miejsce – Marcin Miszkiewicz, SP Wróbliniec, Z. Herbert „Wilki”

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbędzie się 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 14.20 w I LO im. AK w Miliczu w gabinecie PO (II piętro).

Tematyka szkolenia:

  • postępowanie w przypadku omdlenia
  • schemat postępowania podczas ratowania poszkodowanego z utratą przytomności
  • postępowanie podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłego
  • postępowanie podczas ataku epilepsji

Prowadzący: Anna Waleńska

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odbył się 20.12.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej we Wróblińcu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wróblińcu przy współpracy z PCEiPP w Miliczu.

Cel konkursu to propagowanie wartości chrześcijańskich, popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci nagrody książkowe.

15 listopada 2017 r. w czwartek w Szkole Podstawowej w Dunkowej o godz. 10:00 odbył się XIII Powiatowy Konkurs wiedzy o Janie Pawle II „Papież ludzkich serc”.

Więcej ...

21 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w I LO im. AK w Miliczu. Wkrótce pojawią się dalsze informacje i kolejne terminy szkolenia.

Zobacz więcej ...