Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odbył się 20.12.2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej we Wróblińcu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wróblińcu przy współpracy z PCEiPP w Miliczu.

Cel konkursu to propagowanie wartości chrześcijańskich, popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci nagrody książkowe.

15 listopada 2017 r. w czwartek w Szkole Podstawowej w Dunkowej o godz. 10:00 odbył się XIII Powiatowy Konkurs wiedzy o Janie Pawle II „Papież ludzkich serc”.

Więcej ...

21 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w I LO im. AK w Miliczu. Wkrótce pojawią się dalsze informacje i kolejne terminy szkolenia.

Zobacz więcej ...

Nauczyciele szkół gminny Milicz i powiatu Milickiego brali udział w szkoleniu pt. „Zmiany w Podstawie Programowej w zakresie nauczania języków obcych”. Szkolenie odbyło się 26.09.2017 r.

Tematyka szkolenia obejmowała:

  • zasady wdrażania nowej podstawy programowej w latach 2017 – 2021
  • kierunki zmian
  • kwalifikacje nauczycieli – projektowane zmiany
  • kształcenie specjalne
  • podstawowe programy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
  • zadania szkoły
  • ramowe plany nauczania
  • specjalne potrzeby edukacyjne
  • warianty podstawy programowej
  • założenia i model podstawy programowej

W dniu 15 czerwca 2015 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt realizowany przez Powiat Milicki oraz  PCEIPP pn:" Polepszenie jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim". W ramach projektu nauczyciele z 22 placówek z terenu powiatu milickiego brali udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach oraz pracowali w sieciach współpracy, które miały na celu podniesienie ich kompetencji.
Konferencję rozpoczęła Pani Grażyna Kmiecik-dyr.PCEIPP a następnie głos zabrał Starosta Milicki -Jan Krzysztofik, który podkreślił znaczenie pilotażowego projektu w procesie doskonalenia nauczycieli.