Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników, za zgodą organu prowadzącego, działalność dydaktyczna i terapeutyczna prowadzona na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ulega zawieszeniu od 16 marca 2020 do 10 kwietnia 2020.

W tym trudnym okresie epidemii koronawirusa specjaliści Poradni oferują uczniom, rodzicom, nauczycielom wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo w zakresie edukacji, wychowania oraz sytuacji kryzysowych. Potrzebującym udzielamy porad, konsultacji, terapii online.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Grażyna Kulesza
wraz z Pracownikami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

- 71 38 40 237

- 885 226 122

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub bezpośrednio do specjalistów:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - edukacja ekologiczna

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - biblioteka

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - biblioteka

O nowych terminach badań oraz zajęć terapeutycznych będziemy informowali rodziców po wznowieniu pracy poradni.

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu, w dn. 17.09.2019 r. uczestniczyli w konferencji pt. ,,Różne wymiary bezpieczeństwa w placówkach oświatowych” organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas konferencji poruszano tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci w Polsce, promocją i profilaktyką zdrowotną nastawioną na poprawę kondycji psychicznej nastolatków, z cyberprzemocą, agresją w szkołach, kryzysach rodzinnych, współpracą sądów ze szkołami w zakresie spraw ,,dyscyplinarnych”. Ponadto uczestnikom konferencji przybliżono pracę świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie SIEMACHA), program psychoedukacyjny wdrażany w polskich szkołach UPRIGHT, inicjatywę BEZPIECZNY DOLNYŚLĄZAK.

116 111 – teraz także nocą

 • Od 1 stycznia 2018 roku, prowadzony od 9 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wydłużył swoje działanie do godziny 2:00 w nocy.

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

 • 800 120 148 czynny całą dobę; połączenie bezpłatne

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • 800 12 12 12

Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania

 • 9288 w dni powszednie w godz. 10 – 20.

Towarzystwa Pomocy Młodzieży

 • 22 635 54 67 (czynny w godzinach 14.00-18.00)

Uczennicy i Ucznia

 • 71 372 04 86 (pon. 17.00 - 19.00, śr. 19.00 – 21.00)

Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej
- telefon Fundacji Lepszy Świat

 • 022 672 52 26

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, informujemy, że od 1 października 2017 r. obowiązują nowe wzory dokumentów:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii,
 2. zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 3. zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. opinia nauczyciela, wychowawcy lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego.

Nowe wzory dokumentów do pobrania na stronie www.pceipp.pl - w dziale: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna --> Formularze do pobrania