RODZICE! NAUCZYCIELE!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  W MILICZU

przy ulicy Trzebnickiej 4B tel. 071 38 40 238

proponuje bezpłatną pomoc i prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z:

DZIEĆMI:

 • Nadpobudliwymi
 • Zahamowanymi i nieśmiałymi
 • Mającymi trudności dydaktyczne w przedszkolu i szkole
 • Leworęcznymi
 • Z wadą wymowy
 • O wolniejszym i nierównomiernym rozwoju psychomotorycznym.

MŁODZIEŻĄ:

 • Przejawiającą trudności okresu dorastania związane ze szkoła, rodziną konfliktami z rówieśnikami
 • Przejawiającymi zaburzenia nerwicowe
 • Mającą trudności z samooceną i kreśleniem celów życiowych
 • Mającą trudności w doborze dalszej drogi kształcenia i zawodu

RODZICAMI:

 • Poszukującymi wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych i problemach związanych z pełnieniem roli rodziców

NAUCZYCIELAMI:

 • Poszukującymi wsparcia w ich problemach związanych z pełnieniem roli zawodowej.

Prowadzimy indywidualne i grupowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz przesiewowe badania słuchu i wzroku dzieci z wykorzystaniem programów „Widzę” i „Słyszę”

 

Pełna oferta działalności profilaktyczno - edukacyjnej na rok szkolny 2011/2012 dostępna jest w menu głównym PORADNIA w zakładce PLAN PRACY 2011/2012