Drzwi Otwarte Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu

 

19.01.2013 r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach  Dnia Otwartego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu

Zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież.

 

Proponujemy bezpłatne porady, konsultacje psychologów, pedagogów, logopedy, doradcy zawodowego.