Zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież.

19 stycznia 2015 r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach  Dnia Otwartego  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu

Proponujemy bezpłatne porady, konsultacje psychologów, pedagogów, logopedy, doradcy zawodowego.