W dniach 15-16.09.2016 r.odbył się pierwszy

moduł szkolenia pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", które poprowadziła

świetnie Pani Krystyna Adaśko dyrektor pedagog-logopeda dyplomowany Edukator.

W szkoleniu wzięło udział 13 osób, za wiedzę cenne wskazówki bardzo dziękujemy i zapraszamy na dalsze moduły.