W kwietniu 2018 r. w ramach Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu Bożena Ośko przeprowadziła zajęcia dla młodzieży w Społecznej Szkole Podstawowej Ad Astra w Miliczu na temat:

„Jesteśmy różni lecz równie ważni. Zrozumieć czym jest autyzm”.

Celem zajęć było:

  • poznanie przez młodzież specyfiki zaburzeń oraz zrozumienie trudności w rozumienia świata osób ze spektrum autyzmu w oparciu o prezentowane filmy: ” Podróż Marii” i „ Inny szuka szczęścia”,
  • uświadomienie różnorodności zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat cech charakterystycznych funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu czyli trudności i mocne strony (trudności w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i relacji społecznych oraz w rozumieniu emocji, problemy w rozumieniu mowy i umiejętności komunikowania się, wrażliwość sensoryczna, zachowania – problemy ze zmianami, reagowanie napięciem emocjonalnym na nowe sytuacje, zainteresowania),
  • uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu oraz możliwości pomocy ( m. innymi edukacja na temat jakie zachowania są ważne w stosunku do kolegi/koleżanki którzy mają autyzm czyli co pomaga w dobrych relacjach - wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z autyzmem).

Przydatne linki związane z tematyką autyzmu:

http://www.synapsis.org.pl/autyzm/autyzm-polska/placowki-dla-osob-z-autyzmem/dolnoslaskie

http://www.poradnikautystyczny.pl/ksiazki_z_autyzmem_w_tle

http://www.poradnikautystyczny.pl/filmy_z_autyzmem_w_tle

http://www.poradnikautystyczny.pl

http://www.stowarzyszenie-aspi.pl/zespol_aspergera

https://autyzmwszkole.com/

https://youtu.be/AuB1lsHPAkw