Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu, w dn. 17.09.2019 r. uczestniczyli w konferencji pt. ,,Różne wymiary bezpieczeństwa w placówkach oświatowych” organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas konferencji poruszano tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci w Polsce, promocją i profilaktyką zdrowotną nastawioną na poprawę kondycji psychicznej nastolatków, z cyberprzemocą, agresją w szkołach, kryzysach rodzinnych, współpracą sądów ze szkołami w zakresie spraw ,,dyscyplinarnych”. Ponadto uczestnikom konferencji przybliżono pracę świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie SIEMACHA), program psychoedukacyjny wdrażany w polskich szkołach UPRIGHT, inicjatywę BEZPIECZNY DOLNYŚLĄZAK.