Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miliczu jest poradnią specjalistyczną diagnozującą dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) mieszkających, bądź uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu milickiego. Na podstawie diagnozy lekarza psychiatry oraz poszerzonej diagnozy specjalistów pracujących w poradni orzeka o formach wsparcia dziecka w placówkach, w których realizuje ono przygotowanie przedszkolne / obowiązek szkolny (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Aby otworzyć pełną treść informacji kliknij ►