Specjaliści w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Miliczu pracują w działach:

DZIAŁ „MAŁEGO DZIECKA”

dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w klasie I

» mgr Anita Opielewicz – psycholog, nauczyciel mianowany

» mgr Małgorzata Musielak – pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

DZIAŁ „UCZEŃ KSZTAŁCENIA WCZESNOSZKOLNEGO”

» mgr Karolina Kurzawa – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, trener EEG – Biofeedback, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, nauczyciel kontraktowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

» mgr Magdalena Kanas – pedagog, logopeda, trener EEG – Biofeedback, nauczyciel stażysta

DZIAŁ „UCZEŃ W KLASACH IV – VI”

» mgr Jolanta Ławniczak – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo – behawioralny, interwent kryzysowy, trener EEG – Biofeedback, trener TUS SST, nauczyciel kontraktowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

» mgr Teresa Michalak – pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator, terapeuta ręki, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, nauczyciel dyplomowany

DZIAŁ ,,SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VII I VIII,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE / PONADPODSTAWOWE”

» mgr Bożena Ośko – psycholog, socjoterapeuta, trener Wideotreningu Komunikacji licencjonowany przez AIT Holandia, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Samorządu Zawodowego Psychologów

» mgr Joanna Woroniak – pedagog, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, nauczyciel mianowany

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

» mgr Marzanna Wiśniewska – logopeda, nauczyciel dyplomowany

» mgr Magdalena Kanas – pedagog, logopeda, trener EEG – Biofeedback, nauczyciel stażysta

WSPÓŁPRACOWNICY

» lek. med. Monika Gerc – lekarz medycyny rodzinnej