Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl cotygodniowych warsztatów (10 spotkań, które trwają w zależności od dynamiki grupy 3 – 4 godziny), podczas których osoby zaangażowane w wychowywanie dzieci (rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi itp.) nabywają kompetencji wychowawczych niezbędnych do porozumiewania się z innymi, przeciwdziałania zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Warsztat ma charakter psychoedukacyjny, a metodami programu są praca na własnych doświadczeniach rodzicielskich, jak i doświadczeniach z własnego dzieciństwa, odgrywanie scenek.

Liczba uczestników warsztatów to 8 – 10 osób. Nie ma znaczenia, jakie osoby biorące udział w warsztacie mają wykształcenie, ile posiadają dzieci oraz w jakim wieku one są. Bez znaczenia jest również to, jakich trudności doświadczają osoby biorące udział w warsztacie w kontakcie ze swoimi dziećmi, czy w ogóle doświadczają jakichkolwiek problemów, czy uczestniczą w spotkaniach profilaktycznie – zajęcia mają charakter uniwersalny, poruszają tematykę przyczyniającą się do lepszego komunikowania się z innymi bez generowania napięć i frustracji pomiędzy członkami rodziny, budowania więzi i relacji w duchu podmiotowości drugiej osoby.

Warsztat ma formę zajęć zamkniętych, co oznacza, że po rozpoczęciu spotkań nie ma możliwości dołączenia do grupy. Członkowie grupy są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach (są możliwe dwie nieobecności, nie mogą one jednak mieć miejsca tydzień po tygodniu; w przypadku większej liczby nieobecności osoba jest wypisywana z warsztatu), co jest niezwykle ważne, gdyż kolejność tematyki jest nieprzypadkowa, każde kolejne spotkanie łączy się z poprzednim i wiedza, umiejętności nabywane podczas wcześniejszych spotkań oraz samoświadomość własnych doświadczeń jest wykorzystywana podczas każdego kolejnego warsztatu.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematyka zajęć:

Sesja 1: Poznanie się, ustalenie kontraktu, integracja.

Sesja 2: Granice.

Sesja 3 i 4: Uczucia.

Sesja 5: Zachęcanie dzieci do współpracy.

Sesja 6: Kary.

Sesja 7: Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Sesja 8: Zachęcanie do samodzielności.

Sesja 9: O wpisywaniu dzieci w role i uwalnianiu od grania narzuconych ról.

Sesja 10: Pomocna pochwała i zachęta.

Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, bądź telefonicznie (71-38-40-237). Po zebraniu się odpowiedniej ilości osób koordynatorzy zajmujący się organizacją warsztatów będą się kontaktować z uczestnikami telefonicznie z informacją o miejscu i czasie spotkań.

Poradnia organizuje warsztaty zgodnie z możliwościami organizacyjnym placówki oraz zastrzega sobie możliwość nie zorganizowania warsztatów w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby osób.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zajęcia są bezpłatne.