Komisja konkursowa   oceniła prace plastyczno-graficzne,  uczniów  klas III szkół podstawowych  powiatu milickiego, nadesłane na konkurs  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 

W konkursie udział wzięli uczniowie klas III  ze szkół:

Bukowice, Sułów, Dunkowa, Czatkowice,  Wziąchowo Wielkie

 

Jury przyznało następujące  miejsca:

 

I miejsce – Julia Wójcik – Sułów

II miejsce – Filip Samól – Sułów

III miejsce  - Julia Czerwińska  - Bukowice

                   Sylwia  Gregorczuk – Bukowice

 

Laureatów  nagrodzimy  po powrocie z zimowych ferii.

Nagrodą dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie będą profesjonalne warsztaty z doradcą zawodowym  w ich szkole.

 

Prace konkursowe  wystawione są  w korytarzu Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom za udział w akcji.             

Nagrodzonym  GRATULUJEMY!

 

   

Organizator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Miliczu: 

Teresa Nowicka – doradca zawodowy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu   

 

17.02.2013 r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach 

V Dnia Otwartego

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu

zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracownikami placówki. W trakcie spotkań będzie można zapoznać się zarówno z gabinetami jak i wybranymi metodami pracy. Służymy poradą i konsultacją dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów. 

W tym roku szczególnie zachęcamy rodziców dzieci 6 - letnich, którzy będą decydować, czy ich pociecha od nowego roku szkolnego zasiądzie w ławce szkolnej.

                                                                           Dyrektor

                                                        i Grono Pedagogiczne Poradni

 

                Zachęcamy rodziców, dyrektorów placówek, nauczycieli i pedagogów do zapoznania się z Ofertą działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu na rok szkolny 2013/2014.

Oferta do pobrania w zakładce ,,Poradnia - Oferta działania 2013/2014".

               

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego dla uczniów klas III szkół podstawowych

Mój wymarzony zawód, pod hasłem: ,,Mam talent - potrafię - będę..."

 

 

 

                Zgodnie z zapowiedzią w lutym i marcu laureaci  konkursu plastycznego  „Mój wymarzony zawód” zostali nagrodzeni  pamiątkowymi książkami ufundowanymi przez dyrekcję Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu.

 

Książki otrzymali:

Hanna Dopieralska - Dunkowa

Julia Krenz – Wziąchowo Wielkie

Wiktoria Kolekta  – Czatkowice

Konrad Byrski  - SP-2 Milicz

 

             Wręczenie nagród odbyło się na terenie klas w szkołach, do których uczęszczają laureaci podczas specjalnych lekcji doradczo-zawodowych .

             W czasie dwugodzinnych zajęć  wszyscy uczniowie  mieli okazję , specjalnym testem zainteresowań zawodowych,  określić swoje umiejętności  przydatne w przyszłości do pracy zawodowej .

             Następnie uczniowie  zmierzyli się z  ćwiczeniami i zadaniami związanymi z zawodami zgodnymi z ich zainteresowaniami.   Były kolorowanki, rebusy, krzyżówki i poważne zadania matematyczne. Każdy realizował czynności wybranego zawodu , a następnie przedstawiał całej klasie swoją pracę.

             Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowanie o czym świadczą  podziękowania skierowane na ręce prowadzących.

 

Do zobaczenia w październiku na kolejnych obchodach  Tygodnia  Kariery.

 

 

Teresa Nowicka – doradca zawodowy Poradni