W związku z nowym  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych  /Dz. U Nr poz. Dz.U.2013poz.199/

prosimy o zabranie na pierwszą wizytę dokumentu z numerem PESEL dziecka.

 

 

Zgodnie z zapowiedziami, w ostatnim tygodniu,  odbyły się warsztaty edukacyjno-zawodowe  -  w ramach nagrody dla  uczniów klas III  i laureatów konkursu plastycznego. 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć dokumentujących te wydarzenia.

 

Organizator:  doradca zawodowy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu przy PCEiPP:

Teresa Nowicka

 

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu;

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje.

                                                                            STANISŁAW STASZIC

 


W ramach Dnia Otwartego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu odwiedziło nas 28 gości. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy w przyszłym roku. Przypominamy, że Poradnia działa 5 dni w tygodniu i dostępna jest bezpłatnie do dzieci i młodzieży.

 

Pozdrawiamy wiosennie,

Zespół Pracowników PP-P

 

 

           Komisja konkursowa   oceniła prace plastyczno-graficzne,  uczniów  klas III szkół podstawowych  powiatu milickiego, nadesłane na konkurs  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 

W konkursie udział wzięli uczniowie klas III  ze szkół:

Bukowice, Sułów, Dunkowa, Czatkowice,  Wziąchowo Wielkie

 

Jury przyznało następujące  miejsca:

 

I miejsce – Julia Wójcik – Sułów

II miejsce – Filip Samól – Sułów

III miejsce  - Julia Czerwińska  - Bukowice

                   Sylwia  Gregorczuk – Bukowice

 

Laureatów  nagrodzimy  po powrocie z zimowych ferii.

Nagrodą dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie będą profesjonalne warsztaty z doradcą zawodowym  w ich szkole.

 

Prace konkursowe  wystawione są  w korytarzu Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom za udział w akcji.             

Nagrodzonym  GRATULUJEMY!

 

   

Organizator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Miliczu: 

Teresa Nowicka – doradca zawodowy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu   

 

17.02.2013 r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach 

V Dnia Otwartego

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu

zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracownikami placówki. W trakcie spotkań będzie można zapoznać się zarówno z gabinetami jak i wybranymi metodami pracy. Służymy poradą i konsultacją dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów. 

W tym roku szczególnie zachęcamy rodziców dzieci 6 - letnich, którzy będą decydować, czy ich pociecha od nowego roku szkolnego zasiądzie w ławce szkolnej.

                                                                           Dyrektor

                                                        i Grono Pedagogiczne Poradni