W minionym tygodniu, po raz drugi, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy PCEiPP w Miliczu, zorganizowali własne obchody Tygodnia Kariery Zawodowej .

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

          W dniu 16.10.2012 r. obchody zainaugurowała konferencja , na którą zaproszono pedagogów i psychologów, koordynatorów doradztwa zawodowego szkół, a przede wszystkim wychowawców klas III gimnazjów powiatu milickiego.

          Ideą spotkania było zapoznanie wszystkich z nowymi założeniami reformy edukacji zawodowej tak by jak najlepiej przygotować uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Gościem spotkania była Pani Anna Chołodecka – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, doradca zawodowy, promotor zmian kształcenia zawodowego.

          W ramach obchodów na terenie poradni odbyły się warsztaty dla przedstawicieli samorządów uczniowskich powiatowych szkół gimnazjalnych. Uczniów zapoznano z działalnością Punktu Doradztwa Zawodowego (e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który obsługuje młodzież przez cały rok szkolny .

 W przyszłości uczniowie wszystkich klas III gimnazjów zostaną zapoznani z nowymi zasadami kształcenia zawodowego w myśl tegorocznego hasła OTK „PRACA : ZAWÓD CZY KOMPETENCJE?”

 

Teresa Nowicka –doradca zawodowy

         

 

Rok 2012 jest rokiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu. W tym roku obchodzi ona swoje 45 – lecie. Z okazji jubileuszu 5 października zorganizowano konferencje podsumowującą działalność Poradni w roku szkolnym 2011/2012. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, pracownicy Poradni, doradcy metodyczni działający przy PCEiPP w Miliczu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Miliczu. Kierownik Wydziału Oświaty Dariusz Duszyński złożył życzenia dyrektorowi oraz pracownikom Poradni od Starosty Milickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Miliczu. Obecni oraz byli pracownicy Poradni zostali zaproszeni na uroczystą kolację zorganizowaną w PCEiPP w godzinach wieczornym.

 

Z okazji Jubileuszu 45 – lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miliczu

składamy w imieniu władz powiatu milickiego i swoim własnym serdeczne gratulacje i życzenia.

            45 – letnia działalność Poradni oraz wiedza, umiejętności i doświadczenie,

a także osiągnięcia Jej Pracowników są znane i wysoce cenione w całym powiecie.

Życzymy dalszego rozwoju i sukcesów dla dobra milickiej oświaty,

a w szczególności jej adresatów – uczniów szkół powiatu milickiego.

 

Piotr Lech – Starosta Milicki

Krzysztof Osmelak – Przewodniczący Rady Powiatu w Miliczu

 

         

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miliczu

zaprasza do aktywnego udziału w obchodach

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012

 

W ramach akcji Pracownicy Poradni zapraszają:

 

- wychowawców klas III gimnazjów, pedagogów i psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości szkół powiatu milickiego na konferencje inaugurującą, która odbędzie się w dniu 16.10.2012r. o godz. 12.30 w sali biblioteki powiatowej w budynku I LO przy ul. 11 Listopada 5 w Miliczu. Gościem specjalnym będzie promotor zmian, doradca zawodowy, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Zaproszenie kierowane jest również do wszystkich innych osób zainteresowanych tematem - zmian w kształceniu zawodowym.

 

-przedstawicieli samorządów uczniowskich (2 osoby) powiatowych szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami na spotkanie informacyjne dot. Punktu Doradztwa Zawodowego, które odbędzie się w dniu 18.10.2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie poradni,

 

- uczniów klas III szkół podstawowych powiatu milickiego do udziału w konkursie plastycznym ”Mój wymarzony zawód ” – ogłoszenie regulaminu konkursu nastąpi w dniu 19.10.2012r., szczegóły u organizatorów i na stronie www.pceipp.pl

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach do dnia 12.10.2012 r. –

Kontakt :  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Organizator: Grażyna Kmiecik dyrektor PCEiPP

Koordynatorzy projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miliczu,

doradcy zawodowi: Teresa Nowicka i Małgorzata Bień-Fiuk 

 

Serdecznie zapraszają

 

Rok 2012 jest rokiem Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Miliczu. W tym roku obchodzi ona

swój Jubileusz – 45 lat istnienia. W związku z tym

zachęcamy Państwa do zapoznania się z historią

Poradni, która znajduje się z zakładce ,,Poradnia”.

Ponadto 5 października pracownicy Poradni podczas

konferencji dla dyrektorów szkół powiatu milickiego

złożą na ich ręce specjalne wydanie Biuletynu ,,Lubię

szkołę’’ poświęconego pracownikom Poradni jak i jej

działalności. Z Biuletynem będzie się można także

zapoznać na stronie internetowej PCEiPP.

 

 

 

W dniu 5 stycznia 2012 roku  do Poradni zostali zaproszeni uczniowie klas III i VI – laureaci konkurów plastyczno-graficznych ogłoszonych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery .Dodatkowo do udziału w spotkaniu podsumowującym zaproszono  uczniów  klasy III ze Szkoły Podstawowej w Sułowie. Klasa ta wykazała się dużą aktywnością i licznymi pracami plastycznym.

Podsumowanie OTK  miało charakter warsztatów zawodowych.  Dzięki  wykładowi uczniowie dowiedzieli się jak ważne są pasje, zainteresowania i skłonności zabawowe przy wyborze przyszłej pracy.  Przy pomocy specjalistycznych testów każdy z uczestników miał okazję określić  swoje predyspozycje zawodowe, a później porozmawiać z doradcami z poradni  i dowiedzieć się jaki zawód jest  mu bliski. Uczniowie klas VI skorzystali z teczek zawodowych, młodsi uczestnicy – rozwiązywali zadania: krzyżówki,  rebusy i kolorowanki  zgodne z ich zainteresowaniami i skłonnościami zawodowymi. 

Podczas spotkania organizatorzy  zapoznali zaproszonych uczniów, rodziców i opiekunów przybyłych z dziećmi  z placówką poradni, pracą poszczególnych specjalistów i możliwościami  skorzystania z oferty Poradni.   Wszyscy  nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe . Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem wystawy prac konkursowych  oraz słodkim poczęstunkiem.

 Dziękując za udział wszystkim uczestnikom Październikowego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – doradcy zawodowi poradni  zapowiedzieli udział w kolejnej edycji  projektu  w przyszłym roku.

 

Organizatorzy - pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu

Teresa Nowicka  -pedagog, doradca zawodowy

Małgorzata Bień -Fiuk – psycholog, doradca zawodowy