RODZICE! NAUCZYCIELE!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  W MILICZU

przy ulicy Trzebnickiej 4B tel. 071 38 40 238

proponuje bezpłatną pomoc i prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z:

DZIEĆMI:

 • Nadpobudliwymi
 • Zahamowanymi i nieśmiałymi
 • Mającymi trudności dydaktyczne w przedszkolu i szkole
 • Leworęcznymi
 • Z wadą wymowy
 • O wolniejszym i nierównomiernym rozwoju psychomotorycznym.

MŁODZIEŻĄ:

 • Przejawiającą trudności okresu dorastania związane ze szkoła, rodziną konfliktami z rówieśnikami
 • Przejawiającymi zaburzenia nerwicowe
 • Mającą trudności z samooceną i kreśleniem celów życiowych
 • Mającą trudności w doborze dalszej drogi kształcenia i zawodu

RODZICAMI:

 • Poszukującymi wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych i problemach związanych z pełnieniem roli rodziców

NAUCZYCIELAMI:

 • Poszukującymi wsparcia w ich problemach związanych z pełnieniem roli zawodowej.

Prowadzimy indywidualne i grupowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz przesiewowe badania słuchu i wzroku dzieci z wykorzystaniem programów „Widzę” i „Słyszę”

 

Pełna oferta działalności profilaktyczno - edukacyjnej na rok szkolny 2011/2012 dostępna jest w menu głównym PORADNIA w zakładce PLAN PRACY 2011/2012

17 – 18 maja 2011r. w Sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu odbyła się konferencja pt. ,,Być wspieranym i wspierać – rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w edukacji”.  W dwudniowym spotkaniu wzięło udział 19 dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych powiatu milickiego, kierownik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego Dariusz Duszyński oraz dyrektor PCEiPP w Miliczu Grażyna Kmiecik. Konferencję poprowadziła koordynator PP-P w Miliczu Małgorzata Bień – Fiuk, która przedstawiła psychologów i pedagogów pracujących w poradni oraz opowiedziała o formach działalności placówki.

 

 

 

 

 

14.02.2011r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach

II Dnia Otwartego

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracownikami placówki. W trakcie spotkań będzie można zapoznać się zarówno z gabinetami, jak i wybranymi metodami pracy.

SŁUŻYMY PORADĄ I KONSULTACJĄ DLA: DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW.

 

 

W dniu 01.02.2010 r.
 
Zapraszamy
do odwiedzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
przy ul. Trzebnickiej 4 B
 
w ramach organizowanego
 
DNIA OTWARTEGO PLACÓWKI
w godz. od 900-1600
 
Służymy konsultacjami, poradami i informacjami.

W dniu 01.02.2010 r.

Zapraszamy
do odwiedzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przy ul. Trzebnickiej 4 B
w ramach organizowanego
 
DNIA OTWARTEGO PLACÓWKI
w godz. od 9.00 - 16.00.
Służymy konsultacjami, poradami i informacjami.