Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przez PCEiPP w Miliczu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne z siedzibą w Miliczu przy ul. Trzebnickiej, 56- 300 Milicz.
 2. PCEiPP wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo (at) pceipp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. W przypadku korzystania z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu:
  a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Miliczu:
  b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki Pedagogicznej lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Centrum Metodycznego w Miliczu:
  c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Centrum Metodycznego w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

  W przypadku korzystania z usług Schroniska Młodzieżowego w Miliczu:
  d) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Schroniska Młodzieżowego w Miliczu oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCEiPP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia 2016/679).

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu. Państwa dane są w pełni chronione i bezpieczne.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).