28 czerwca 2012r. w godzinach popołudniowych do Schroniska Młodzieżowego w Miliczu przyjechała już IX grupa młodych Niemców, biorących udział w projekcie MIRIAM, organizowanym przez Fundację FAVEO. W ramach projektu młodzież odbywa przygotowanie zawodowe, językowe i kulturowe w Niemczech, po czym odbywają miesięczne praktyki w Polsce. W tej edycji do Polski przyjechało 5 uczestników, którzy uczęszczają na praktyki do Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej w Miliczu. Działania te mają na celu wzbogacenie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji społecznych młodzieży niemieckiej.