1 lipca rozpoczął się drugi turnus projektu MIRIAM, mający na celu zdobywanie kompetencji zawodowych oraz kulturowych przez niemiecką młodzież. W projekcie bierze udział 11 praktykantów, którzy przez miesiąc zatrudnieni będą w instytucjach powiatu milickiego m. in. w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu, Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach, Szpitalu Powiatowym, Państwowej Straży Pożarnej, Zespole Szkół im. T. Kościuszki, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w PCEiPP. Jest to młodzież, która nigdy wcześniej nie wyjeżdżała za granicę, nie pracowała, a projekt ma im również pomóc w pracy nad otwartością oraz tolerancją międzykulturową.

                01.07.2010 r. uczestnicy zostali przywitani przez Starostę, Kierownika Oświaty oraz Dyrektor PCEiPP, natomiast w piątek 02.07.2010 r o godz. 10.00 miała miejsce uroczysta inauguracja, na którą zaproszeni zostali pracodawcy, praktykanci oraz opiekunowie. Młodzież przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą przebiegu przygotowań do praktyk. Miały one miejsce w Niemczech i trwały kilka miesięcy. Praktykanci uczyli się języka polskiego, polskiej kultury.

 

31 marca dobiegł końca pierwszy turnus projektu „Miriam”. Schronisko młodzieżowe PCEiPP opuścili praktykanci, którzy przez miesiąc pracowali w instytucjach powiatu milickiego.

We wtorek 30 marca o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie ewaluacyjne, na którym opiekunowie praktykantów podsumowali ich pracę. Opiekunowie oceniali w jaki sposób młodzi Niemcy wywiązywali się ze swoich obowiązków.

O godzinie 18.oo rozpoczął się wieczór pożegnalny w sali PCEiPP . W spotkaniu udział wzięli Starosta Milicki, kierownik wydziału Oświaty i Promocji, prezes MSPDiON, przedstawiciel Fundacji „Faveo” z Wrocławia, dyrekcja i pracownicy PCEiPP oraz uczestnicy projektu „Miriam”. Goście obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez trzyosobową grupę, która odbywała praktykę w wydziale promocji PCEiPP i Starostwa. Reportaż w formie zdjęć z opisami z pobytu grupy w Miliczu dał obraz jak praktykanci radzili sobie w pracy i jak spędzali czas wolny.

Wieczór przygotowany przez PCEiPP minął w miłej atmosferze. Czekamy na kolejny turnus, który rozpocznie się 1 lipca.

 

Od poniedziałku 1 marca gościmy w schronisku młodzieżowym PCEiPP młodzież z Halle. 16 - osobowa grupa zostanie u nas przez miesiąc w ramach międzynarodowego programu Miriam. Zakłada on pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 

Od 3 miesięcy Ci młodzi ludzie byli przygotowywani przez instruktorów z Towarzystwa Szkoleniowego IEB do pobytu za granicą. Poznawali kulturę Polski oraz specyfikę instytucji, w których odbędą praktyki zawodowe tj. Starostwie Powiatowym, PCEiPP, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Domu Pomocy Społecznej, Szpitalu Powiatowym, przedszkolu Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Założeniem programu MIRIAM jest pomoc osobom młodym, bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym w nabraniu pewności siebie i łatwiejszym wkroczeniu w życie zawodowe.

Program został zrealizowany dzięki współpracy spółki non-profit QFC z Halle z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo z Wrocławia, która nawiązała kontakt ze Starostwem Powiatowym w Miliczu efektem, czego Powiat Milicki jest partnerem programu Miriam.

Schronisko młodzieżowe jest już w pełni przygotowane na przyjazd gości z Niemiec. Zostaną oni zakwaterowani w nowo wyremontowanych pokojach oraz będą korzystać z wyżywienia proponowanego przez Centrum. Wśród 16-tu osób będą też 3 matki z trójką małych dzieci. W wolnym czasie będziemy im organizować różne atrakcje: wycieczki, spotkania. Jako strona goszcząca dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić im komfortowe warunki do rozwoju, co umożliwi lepszy start po powrocie do domu.